Engelsk

Ny oppgave
1DHB  ENGELSK  Uke 43  
Group-work  (3-4 per group) about Rwanda before Oct. 27. (OD)
 All questions should be answered in English.
Lær om kunst-og håndtverkshistorien til Rwanda  
Teoretisk:

1. Beskriv kunst- og håndverkshistorien til stammefolkene i Rwanda

2. Hva er de tradisjonelle kunstformene i Rwanda?

3. Hvilket materiell bruker man i tradisjonell kurvfletting, og hva er det typiske rwandiske mønsteret? Finn ut.  

Praktisk:

1. Design et Afrikansk-inspirert håndverksprodukt som du selv ville tatt i bruk. Legg ut tegning med beskrivelser på klassebloggen. Kanskje kan du lage produktet og stille ut det ferdige produktet eller ha en moteoppvisning og selg det på OD-dagen som et alternativt dagsverk.

2. Lag en kollasj/bildefremvisning, med musikk til, av bilder du forbinder med Rwanda. Tips! Du kan lage bildeframvisning gratis i
PhotoPeach
3. Imigongo er en tradisjonell rwandisk kunstform, laget av kumøkk og finnes ofte i svart/hvitt eller rød. Finn ut hvordan det lages og analyser kunstformen. Bruk gjerne denne
nettsiden.     

Diskusjon:

1. På hvilken måte tror du kolonitiden og den økende globaliseringen har påvirket afrikansk kunst og håndverk?

2. Hvorfor tror du at så få afrikanske samtidskunstnere som produserer moderne kunst som ikke får innpass i vestlige kunstmiljøer?    

Kompetansemål:

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:


- Gjenkjenne og lage enkle håndverksprodukter og tjenester relatert til ulike kulturer, håndverkshistorie og trender

- Eksperimentere målrettet med teknikker, form, farge, materialer og redskaper

- Bruke digitale verktøy i praktisk arbeid med håndverksprodukter og tjenester 
Illustrasjon:


2. Kommunikasjon
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne2a) Utvikle ordforrådbeherske et bredt ordforråd
2b) Formverk og tekststrukturerbruke språkets formverk og tekststrukturer i skriftlige og muntlige framstillinger

2c) Forståelseforstå lengre framstillinger i skrift og tale om ulike personlige, litterære, tverrfaglige og samfunnsmessige emner


2e) Uttrykkelsesevneuttrykke seg skriftlig og muntlig på en nyansert og situasjonstilpasset måte, med flyt, presisjon og sammenheng
2f) Strategiervelge hensiktsmessige lytte-, tale-, lese- og skrivestrategier tilpasset formål, situasjon og sjanger

2g) Samtalerta initiativ til å begynne, avslutte og holde en samtale i gang
2h) Leseforståelselese formelle og uformelle tekster i ulike sjangere og med ulike formål

2i) Skriftlig uttrykkskrive formelle og uformelle tekster med god struktur og sammenheng om personlige, tverrfaglige og samfunnsmessige temaer
2j) Kildebrukvelge og bruke innhold fra ulike kilder på en selvstendig, kritisk og ansvarlig måte


2l) Digital kommunikasjonprodusere tekster med sammensatt innhold i digitale medier

3b) Internasjonale nyheterpresentere og diskutere internasjonale nyheter og aktuelle hendelser