Interiør

Her vises elevarbeider i faget prosjekt og fordypning interiør. Vi jobber med forståelse av ulik målestokk, møbelsymboler, farge og materialplansjer og modellbygging.


Modell av leilighet i capa papp målestokk 1:20
  


Modell av leilighet målestokk 1:20
 


  
Fargelagt møbleringsplan målestokk 1:50
Farge og materialplansje Bahtje
  


Gruppearbeid i møblering av leilighet målestokk 1:20
  

Møbelsymboler i ulik målestokk
Farge og materialplansje Rose Pernille
  


Plantegning i målestokk 1:50