Fargelære

Arbeid med fargekontrster
Elever i arbeid med Johannes Ittens fargelære