Leire


Prosessbilder fra perioden med leire tekstur og sylindere.